Информации за испорака

Испораката на производите ја врши Натуралија што претставува една од нејзините основни дејности  и истата се врши до секое населено место во Р.Македонија.

Доставата се врши секој работен ден, вклучувајќи ја и сабота, во временски рок од 24-72 часа откако е извршена нарачката, освен во ден недела и денови кои се прогласени за неработни (државни и верски празници).

Трошокот за испорака паѓа на товар на купувачот, a доколку сумата изнесува 2.000 и над 2.000 денари, трошокот паѓа на товар на продавачот.

Секоја Ваша нарачка е уредно и безбедно спакувана со цел да не дојде до оштетување на истата, а доколку нарачателот увиди било какви недостатоци, должен е веднаш да пријави на лицето кое ја доставило пратката.

При преземањето на пратката, нарачателот е должен да потпише испратница од доставувачот и да задржи еден примерок како доказ за извршеното преземање на пратката.